Voor Ruth Vulto Gaube zijn vorm en klank één en het zelfde. Als zij muziek of klanken hoort heeft zij op het zelfde moment een vormbelevenis en met elke vorm die zij ziet kan zij een klank associëren.

Sinds jaren werkt zij eraan klanken, muziek en aan muziek gerelateerde thema’s in haar beelden te vertalen en hen daardoor zichtbaar en tastbaar te maken, waardoor haar eigen waarnemingen ook door anderen kunnen worden ervaren.

Het project ‘toonintervallen’ is hiervan een voorbeeld.     Andere muziekbeelden vindt u in haar sculpturenoverzicht.

 

PLASTISCHE TOONINTERVALLEN

Prime, Secunde, Terts, Kwart, Kwint, Sext, Septime, Octaaf

Iedere tooninterval heeft zijn eigen karakter

De sprong van de ene toon naar de andere is ruimtelijk te beleven.

  • Kan ik deze sprong en het daarmee verbonden karakter plastisch zichtbaar maken?
  • Hoe zijn sprong, proportie en karakter met elkaar verbonden?
  • Zijn klanken te zien?
  • Hoe kan ik mijn synesthetisch beleven voor andere mensen toegankelijk maken?
  • Is er qua karakter een verband tussen de toonintervallen en de 7 planeten te vinden?

Prime

Rustend in zich zelf. Geen dynamiek in een bepaalde richting Gelijkmatige uitstraling in alle richtingen

Planeet: Saturnus
Metaal: Lood
Vorm: Lichte gelijkmatige welving met voelbaar potentiaal

 

sculptuur - reliëf titel "secunde" - gietsteen

Secunde

Eerste stap, nog huiverend en onafgesloten Binnen het verloop van een stap het optillen van één been – een toestand waarin men niet kan verblijven.

Planeet: Zon
Metaal: Goud
Vorm: Opgebroken welving, splitst niet op een harmonieuze plek, wringend

 

Terts

Eerste ontmoeting van onder en boven, er vindt een uitwisseling plaats tussen onder en boven en boven en onder. Eén harmonieus en dynamisch met elkaar.

Planeet: Maan
Metaal: Zilver
Vorm: verschoven helften, dynamische vlakken met samenspelende bewegingen naar boven en onder.

 

Kwart

Strijdlustig, (op-)roepend, offensief, sterk, waarschuwend (sirene)

Planeet: Mars
Metaal:  IJzer
Vorm: Sterke vorm met hoeken en puntig in het midden

 

Kwint

Vriendelijk, bewegelijk, relatie met de mens, harmonieus, volgt de regel van de gulden snede

Planeet: Mercurius
Metaal: kwikzilver
Vorm: meest harmonisch, dynamisch, opstijgend, proporties naar gulden snede

 

Sext (groot )

Gemetamorfoseerde kwart, (op-)roepend, opzwepend, vol vreugde, verwachtend, sterke opwaartse beweging, dissonant

Planeet: Jupiter
Metaal: Tin
Vorm: heel dynamisch, opstijgende beweging, verlengt naar boven, wringend

 

Septime (groot)

Verleidelijk, gevaarlijk, dissonant, forceert, verandering, zet aan tot grote sprong

Planeet: Venus
Metaal:  Koper
Vorm: dwingend, uit balans, onhoudbaar stadium, maximale onrust – leidt terug naar rust

 

Octaaf

Verheven prime – de cirkel sluit zich.

 

De bedoeling is dat de reliëfs naast elkaar opgehangen worden, zodat de metamorfose, de ontwikkeling van het ene interval naar het volgende zichtbaar wordt. Misschien in een soort frame waar ook een monochord in bevestigd is, waarop men het betreffende interval spelen kan.