Langdurige, processuele werken met een bepaald thema, waarbij soms ook andere mensen betrokken worden.